arrowup

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

„НАД 1 000 000 НАГРАДИ – ВИЖ ПОД КАПАЧКАТА – 2017“

 

 

Промяна в Официалните правила /17.03.2017 г./

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.2. Награди от томболи в MySPARX (www.mysparx.bg), доставяни с куриер до посочен от печелившите адрес:

 1. Виртуална клавиатура – 300 бр. (първи награден фонд), цена на 1 брой: 117 лв. с ДДС
 2. Мини видео проектор – 50 бр. (втори награден фонд), цена на 1 брой: 588 лв. с ДДС
 3. iPhone 6S – 20 бр. (трети награден фонд), цена на 1 брой: 1190 лв. с ДДС

7.1.3. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Промоцията „НАД 1 000 000 НАГРАДИ – ВИЖ ПОД КАПАЧКАТА – 2017“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.mysparx.bg и на сайта www.houserules.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.mysparx.bg и на сайта www.houserules.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Промоцията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция Амекси ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст: 13 навършени години или по-големи, за да вземат участие в Промоцията. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите,  съгласно правилата на MySPARX (www.mysparx.bg), ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда по време на която и да е част на Промоцията, е на възраст под 13 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 30.01.2017 г. и продължава до 26.03.2017 г. или до изчерпване на количествата награди в обектите със специален знак, което от двете събития настъпи първо.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Портокал, Fanta Бяла Праскова-Тропик и Sprite от 500 ml с промоционални етикети и промоционални бели капачки.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

7.1.1. Награди, раздавани в наградните центрове:                              

 1. Безплатна бутилка Coca-Cola 500ml или Coca-Cola Zero 500ml – общо 1 000 000 бр.

7.1.2. Награди от томболи в MySPARX (www.mysparx.bg), доставяни с куриер до посочен от печелившите адрес:

 1. Виртуална клавиатура – 300 бр. (първи награден фонд), цена на 1 брой: 117 лв. с ДДС
 2. Мини видео проектор – 50 бр. (втори награден фонд), цена на 1 брой: 588 лв. с ДДС
 3. iPhone 6S – 20 бр. (трети награден фонд), цена на 1 брой: 1190 лв. с ДДС

7.1.3. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

7.2. Изображенията на наградите на всички рекламни материали за Промоцията (печатни, интернет и други) са илюстративни и детайли от тях може да не съвпадат с детайли от вида на реалните награди, за което Организаторът не носи отговорност. 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1.  Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката можете да откриете:

 1. надпис „500ml Coca-Cola“ – в този случай печелите безплатна бутилка Coca-Cola 500ml или Coca-Cola Zero 500ml, по избор, която можете да вземете от най-близкия награден център, обозначен със специален промоционален стикер;
 2. уникален код за MySPARX (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно правилата на MySPARX, публикувани на www.mysparx.bg, можете да вземете участие в една от томболите за изброените в част 7.1.2. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2.

8.2.  Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на томбола:

8.2.1. Регистрация: за да участва в едно от тегленията на томболата, участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-and-conditions. Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg. Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в едно от тегленията на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да регистрира в модула за Промоцията изисквания от платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в някое от тегленията в рамките на периодите, описани в т. 5.2, участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:

 

 1. Минимум 2 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от първи награден фонд - Виртуална клавиатура – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;
 2. Минимум 5 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от втори награден фонд - Мини видео проектор – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;
 3. Минимум 10 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от трети награден фонд - Мобилен телефон iPhone 6S – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;

 

8.2.3   Всеки от регистрираните за участие в Промоцията кодове се превръща от системата в специален код, който може да се използва за закупуване на билет за томбола за награда от Промоцията.  

8.2.4.  Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 4 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели Виртуална клавиатура от лице, което е купило 1 билет с 2 регистрирани кода. Същият принцип е приложим за всички наградни фондове. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели по една награда на теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията.

8.2.5. Билети, закупени за томбола за един период с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към следващ период, съответно за следващо теглене.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), т.е. с тях не може да се участва в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди.

8.2.6. Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на седмичен жребий.

Промоцията стартира на 30.01.2017 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 30.01.2017 г. и продължава до 26.03.2017 г.

Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва:

Първият период започва да тече от понеделник, 30.01.2017 до неделя 26.02.2017, 23:59 ч., четириседмичен период. Съответно първото теглене на награди е на 27.02.2017 – понеделник – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в Промоцията. Следващите периоди са на седмична база, 27.02.2017, 00:00 ч. до 05.03.2017, 23:59 ч., последван от 06.03.2017, 00:00 ч. до 12.03.2017, 23:59 ч., 13.03.2017, 00:00ч. до 19.03.2017, 23:59 и 20.03.2017,00:00 ч. до 26.03.2017, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове. Съответно датите за теглене на жребий за всеки седмичен период са 06.03.2017, 13.03.2017, 20.03.2017 и последно теглене на 27.03.2017. Общата продължителност на периода за регистрация на кодове е 8 седмици с 5 тегления на награди.

Ако съответният понеделник е празничен ден, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. В първия награден фонд ще има 60 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията. Във втория награден фонд ще има 10 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията. В третия награден фонд ще има 4-ма уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията.

Наградите, които не са свързани с регистрация на кодове и могат да бъдат спечелени без участие в томбола, се получават на място от един от наградните ни центрове, срещу печеливша капачка, както е описано.

 

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия. Ако бъде изтеглен като печеливш в някое от тегленията за съответния период, участникът ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) да прегледа и, ако е необходимо, да обнови адреса, с който се е регистрирал в платформата. Участникът ще има срок от 72 часа (3 дни) да направи актуализация на адреса, ако е нужна такава. В случай че до 3 дни след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX, тя/ той (печелившият) не потвърди достоверността и/или не допълни адреса и телефонния номер в профила си, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. След изтичане на 3-дневния срок наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации.

9.2. За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от Участника при в профила му в платформата адрес след изтичане на 3-дневния срок за потвърждаване на достоверността на посочения адрес. 3-дневният срок (72 часа) започва да тече от момента на получаване на известие за спечелена награда в профила на печелившия участник в МySPARX.

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин: 
Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен в профила му (на печелившия) в MySPARX (виж т. 9.1. и 9.2.). Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера).

9.4. Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат.

9.5. В случай че в края на Промоцията има останали награди, тогава, по преценка на Организатора, закупените билети с кодове ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички билети, закупени с кодове от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че Организаторът прецени да направи кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на две седмици след 26.03.2017. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, ще разполагат със същия срок, за да предявят наградата си (3 дни за актуализация на адреса; 2 посещения от куриер; 2 седмици изчакване в офис на куриер, 1 месец от тегленето) след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX (www.mysparx.bg) според описаното в т. 9.2. и т. 9.3. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка, без да дължи обяснения за това.

9.6. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 9.3. и 9.4.

9.7. Срокът за доставка на наградите от куриер, за сметка на Организатора, е 2 месеца от обявяването на печелившите и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията. На печелившия се предоставя номер за контакт с представител на Организатора, в случай че е възпрепятстван да получи наградата си по обективни, непредвидени причини (0800 12345). Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора, по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен (виж т. 9.4).

9.8. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва декларация, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.

9.9. В попълнената декларация всеки печеливш трябва да изрази в писмена форма своето съгласие неговите лични данни, посочени в декларацията, да бъдат въведени в базата данни на Организатора, поддържана от Агенцията, (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за печеливш без никакви други задължения от страна на Организатора.

 

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ КАПАЧКИТЕ

10.1. Капачките на участващата опаковка, които са променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

10.2. Решението дали капачките на участващи опаковки са валидни, или не принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

 

ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на етикети/капачки с кодове за участие в Промоцията.

11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху етикети/капачки с кодове за участие в Промоцията, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил капачката.

11.3. Всички предявени капачки с кодове за участие в Промоцията подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

11.4. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

 

ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

12.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 14. СПОРОВЕ

14.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 15. ПУБЛИЧНОСТ

15.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края й.