arrowup

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

„ДОВЕДИ СВЕТОВНАТА КУПА ПО ФУТБОЛ НА FIFA В БЪЛГАРИЯ - 2017“

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Промоцията „ДОВЕДИ СВЕТОВНАТА КУПА ПО ФУТБОЛ НА FIFA  В БЪЛГАРИЯ - 2017“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.mysparx.bg и на сайта www.houserules.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.mysparx.bg и на сайта www.houserules.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Промоцията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция Амекси ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 13 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст: 13 навършени години или по-големи, за да вземат участие в играта. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите, съгласно Условията за ползване на MySPARX (www.mysparx.bg) и настоящите правила, ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Промоцията, е на възраст под 13 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 13.11.2017 г. и продължава до 31.01.2018 г. или до изчерпване на количествата промоционален продукт, което от двете събития настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola и Coca-Cola Zero в опаковки от 500 ml с промоционални етикети-гривна с надпис: FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

Наградите по точка 1 и 2 са с пазарна стойност над 30 лв.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.1.  Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката ще откриете уникален код за MySPARX (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно правилата на MySPARX и описаното в настоящия документ, публикуван на www.mysparx.bg, можете да вземете участие в една от томболите за изброените в Част 7.1.. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2.

При регистрация на комбинация от кодове - един код от капачка на участващите опаковки + един код от етикет-гривна в сайта (www.mysparx.bg) или мобилното приложение MySPARX (налично в Play Store и App Store), ще разберете веднага дали печелите VIP пропуск за събитието по случай гостуването на Световната купа по футбол на FIFA в България.

8.2.  Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на томбола:

8.2.1. Регистрация: за да участва в едно от тегленията на томболата, участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрация е безплатна и изисква следното:

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в едно от тегленията на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в някое от тегленията в рамките на периодите, описани в Част 5 и т. 8.2.5 от настоящите правила, Участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:

8.2.3.  Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 4 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели Раница от лице, което е купило 1 билет с 2 регистрирани кода. Същият принцип е приложим за всички наградни фондове. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели не повече от една награда на теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията.  Участниците могат да спечелят максимум по една награда от даден вид.

8.2.4. Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), но с тях не може да се участва в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди.

8.2.5. Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на седмичен жребий за Награда от Първи награден фонд - Раница.

Промоцията стартира на 13.11.2017 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 13.11.2017 г. и продължава до 31.01.2018 г. (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал).

Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва:

Първият период започва да тече от понеделник, 13.11.2017 до неделя 26.11.2017, 23:59 ч., двуседмичен период. Съответно първото теглене на награди е на 27.11.2017 – понеделник – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в играта. Следващите периоди са на седмична база, както следва:

От 27.11.2017, 00:00 ч. до 03.12.2017, 23:59 ч.,

последван от 04.12.2017, 00:00 ч. до 10.12.2017, 23:59 ч.,

11.12.2017, 00:00ч. до 17.12.2017, 23:59 ч.,

18.12.2017, 00:00 ч. до 24.12.2017, 23:59 ч.,

25.12.2017,00:00ч. до 31.12.2017, 23:59 ч.,

01.01.2018, 00:00ч. до 07.01.2018, 23:59 ч.,

08.01.2018, 00:00ч. до 14.11.2017, 23:59 ч.,

15.01.2018, 00:00ч. до 21.01.2017, 23:59 ч. и

22.01.2018, 00:00ч. до 31.01.2018, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове за съответната Промоция.

Съответно датите за теглене на жребий за всеки посочен по-горе период са 27.11.2017, 04.12.2017, 11.12.2017, 18.12.2017, 28.12.2017, 02.01.2018, 08.01.2018, 15.01.2018, 22.01.2018 и последно теглене на 01.02.2018.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 12 седмици с 10 тегления на награди.

Наградите ще бъдат теглени в следните количества:

8.2.6. Събиране на билети, закупени с кодове, и теглене на жребий за награда от Втори награден фонд - Ексклузивно пътуване със Световната купа по футбол на FIFA от Беларус до България: 1 теглене на 18.12.2017 г. за всички 5 пакета. Дати за пътуване: 13-ти до 14-ти февруари 2018 г.

Участници в томбола за този награден фонд могат да бъдат само граждани на Република България; участникът трябва да регистрира изисквания минимум от кодове: Н, в периода 13.11 – 17.12.2017 преди тегленето на жребий за „Ексклузивно пътуване със Световната купа по футбол на FIFA от Беларус до България“ на 18.12.2017. С тези кодове той може да закупи билет за съответното теглене. Ако печелившият е между 13 г. и 18 г., то той/ тя трябва да бъде придружен от възрастен над 18 г., който да има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на печелившия, удостоверяваща тяхното съгласие той/тя да напусне страната със съответния придружител.

Ако съответният ден, в който трябва да се изтегли награда, е неработен, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. В първия награден фонд ще има 200 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията. Във втория награден фонд ще има 5 уникални печеливши, изтеглени еднократно на 18.12.2017.

8.2.7. За да бъде допуснат за участие за спечелване на VIP пропуск за събитието по случай гостуването на Световната купа по футбол на FIFA в България на 14.02.2018 г., Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира код от капачка на участваща опаковка, описана в Част 6 от настоящите правила, в платформата MySPARX. След успешна регистрация на код, Участникът ще получи възможност да въведе кода от етикета-гривна FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR в специално поле за ограничен интервал от време (30 минути) и веднага да разбере дали печели награда. За да играе повторно за същата награда, Участникът трябва въведе нов код от участваща опаковка, описана в Част 6 от настоящите правила, в платформата MySPARX. 

8.2.8. За да се включи в Промоцията във Viber, потребителят трябва да открие публичния канал на Coca-Cola в мобилното приложение Viber (https://viber.com/tastethefeeling) след 20.11.2017 г. и да започне разговор с автоматизирана софтуерна система - чат бот. Публичният канал може да бъде достигнат и посредством сваляне на безплатен пакет празнични Viber стикери Coca-Cola. По време на разговора с автоматизираната софтуерна система в канала (чат бот) желаещият да участва ще бъде помолен да регистрира код от капачка от посочените в Част 6. на настоящите правила Участващи опаковки.  В случай че въведеният от участника код е валиден, тя/той ще получи възможност веднага да въведе кода, намиращ се под етикета-гривна FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR на същата опаковка. Вследствие на въвеждане на кода от етикета Участникът ще разбере веднага дали печели VIP пропуск за събитието по случай гостуването на Световната купа по футбол на FIFA в България на 14.02.2018 г. Един участник може да играе само веднъж с код от капачка и код от етикет-гривна на една участваща опаковка (според Част 6 на настоящите правила) в която и да е платформа, активирана с Промоцията - MySPARX или Viber. 

Всеки от регистрираните за участие в Промоцията кодове се проверява от чат бота автоматично и участникът веднага разбира дали печели награда, или не. В Промоцията във Viber може да се участва само с кодове от промоционални опаковки с етикет-гривна с лого FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR и описани в Част 6 от настоящите правила.

Регистрирани за участие във Viber кодове от капачки може да бъдат регистрирани и в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) според Условията за ползване (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и правилата на текущите промоционални активности с награди.

 

ЧАСТ 9. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ „Ексклузивно пътуване със Световната купа по футбол на FIFA от Беларус до България И ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ

9.1. Наградата включва:

9.2. Отговорност на печелившите:

Печелившите са отговорни за своето поведение и това на своя придружител, докато използват наградата. Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да изключи победителя и / или придружителя му от участие, ако някоя от страните не спази указанията на Организатора, агенциите, авиокомпанията или други компании, свързани с наградата, печелившият и / или придружителят му действат по начин, който е опасен за себе си или за обществеността или е антисоциален по какъвто и да е начин или който причинява смущение или неудобство на другите.

 

ЧАСТ 10. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

10.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия. Ако бъде изтеглен като печеливш в някое от тегленията за съответния период, Участникът ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) да прегледа и ако е необходимо да обнови адреса, с който се е регистрирал в платформата. Участникът ще има срок от 72 часа (3 дни) да направи актуализация на адреса, ако е нужна такава. В случай че до 3 дни след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX, тя/ той (печелившият) не потвърди достоверността и/или не допълни адреса и телефонния номер в профила си, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. След изтичане на 3-дневния срок наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично.

10.2. За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от Участника при в профила му в платформата адрес след изтичане на 3-дневния срок за потвърждаване на достоверността на посочения адрес. 3-дневният срок (72 часа) започва да тече от момента на получаване на известие за спечелена награда в профила на печелившия участник в МySPARX.

10.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин: 
Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен в профила му (на печелившия) в MySPARX (виж т. 9.1. и 9.2.). Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера).

10.4. Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат.

10.5. В случай че в края на Промоцията има неполучени награди, тогава, по преценка на Организатора, закупените билети с кодове ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички билети, закупени с кодове от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че Организаторът прецени да направи кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на две седмици след 14.02.2018. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, ще разполагат със същия срок, за да предявят наградата си (3 дни за актуализация на адреса; 2 посещения от куриер; 2 седмици изчакване в офис на куриер + 1 месец от тегленето) след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX (www.mysparx.bg) според описаното в т. 9.2. и т. 9.3. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка без да дължи обяснения за това.

10.6. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 9.3. и 9.4.

10.7. Срокът за доставка на наградите от куриер, за сметка на Организатора, е 2 месеца от теглене/обявяване на печелившите и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията. На печелившия се предоставя номер за контакт с представител на Организатора, в случай че е възпрепятстван да получи наградата си по обективни, непредвидени причини (0800 12345). Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен (виж т. 9.4).
 

10.8. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.

10.9. В попълнената декларация всеки печеливш трябва да изрази в писмена форма своето съгласие неговите лични данни, посочени в декларацията, да бъдат въведени в базата данни на Организатора, поддържана от Агенцията, (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за печеливш без никакви други задължения от страна на Организатора.

10.10. След успешното удостоверяване на самоличността на печелившите награди от Втори награден фонд - Ексклузивно пътуване със Световната купа по футбол на FIFA от Беларус до България, те ще получат допълнителна информация от Организатора или негови представители за условията, при които може да се възползват от наградата си. Спечелилите награда VIP пропуск за събитието по случай гостуването на Световната купа по футбол на FIFA в България на 14.02.2018 г. трябва задължително да носят със себе си етикета-гривна FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR с печеливш код, за да бъдат допуснати на събитието, както и представят документи за удостоверяване на самоличността и подписана от родител/настойник декларация, в случай че са на възраст между 13 и 18 години.

10.11. Всички печеливши от частта на Промоцията в платформата MySPARX ще получат известия за наградите си в личните си профили.

 

ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на етикети/капачки с кодове за участие в Промоцията.

11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху етикети/капачки с кодове за участие в Промоцията, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил капачката.

11.3. Всички предявени капачки с кодове за участие в Промоцията подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

11.4. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

11.5. Организаторът на Промоцията не носи отговорност, в случай че, участник, спечелил награда „Ексклузивно пътуване със Световната купа по футбол на FIFA от Беларус до България“ и/или нейният/неговият придружител (ако се налага да има такъв) не разполагат с валидни документи, необходими за реализацията на пътуванията, включени във въпросната награда.

11.6. Организаторът на Промоцията не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, за комуникация в публичния канал на Coca-Cola в мобилното приложение Viber (https://viber.com/tastethefeeling).

11.7. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

11.8. Организаторът не носи отговорност за и няма да бъде част от съдебни дела, касаещи правилното функциониране на мобилното приложение Viber, както и на софтуера за комуникация в публичния канал на Coca-Cola в приложението Viber (https://viber.com/tastethefeeling).

11.9. Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

11.10. Организаторът на Промоцията не носи отговорност, в случай че печеливш участник е загубил или увредил своя етикет-гривна FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR с печеливш код и вследствие на тези обстоятелства не получи достъп до събитието на 14.02.2018 г.

 

ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

12.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 14. СПОРОВЕ

14.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 15. ПУБЛИЧНОСТ

15.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края й.

15.2. Печелившите награда VIP пропуск за събитието по случай гостуването на Световната купа по футбол на FIFA в България на 14.02.2018 г. се съгласяват да бъдат снимани и снимки и видеоматериали с тяхно участие да бъдат публикувани от партньори на Организатора в публичния канал на Coca-Cola Bulgaria във Viber (https://chats.viber.com/tastethefeeling), в страницата на Coca-Cola Bulgaria във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria/), в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), в YouTube канала на Coca-Cola (https://www.youtube.com/user/cocacola), в Snapchat профила на Coca-Cola (https://www.snapchat.com/add/cocacolabg) и в профила на Coca-Cola Bulgaria в Instagram (https://www.instagram.com/cocacolabulgaria/), без за тези публикации Организаторът и неговите партньори да дължат каквото и да било допълнително заплащане на печелившия участник.